Lifestyle, medicatie en andere hulpmiddelen in de strijd tegen obesitas!

Wij nodigen je op 17 juni van harte uit op de derde webinar van het Obesitascentrum Hasselt. In deze editie krijg je een wetenschappelijk overzicht over de stand van zaken van de niet-chirurgische behandeling van overgewicht. We lichten ook toe hoe we hiermee omgaan in het Jessa Ziekenhuis.

In ons centrum worden obesitaspatiënten - en in het bijzonder bariatrische patiënten - in een uitgebreid multidisciplinair team opgevolgd en ondersteund. Alleen zo kunnen we de beste zorg leveren. In deze interactieve webinar richten wij ons op huisartsen en andere artsen en paramedici die patiënten met obesitas begeleiden en ondersteunen.