Re.act - Congres over Sport en Revalidatie

Re.act is een pionierscongres dat de brug wil slaan tussen de revalidatie (Re.) en een actieve levensstijl (.act).
De Wereld Gezondheidsorganisatie adviseert elke persoon om minstens 150 minuten per week matig tot intens actief te zijn.
Een recente studie toonde aan dat in Vlaanderen slechts 36% van de inwoners met een fysieke beperking regelmatig sport beoefenen, dit is gemiddeld slechts 30 minuten per week. Re.act wil de obstakels tot een actieve levensstijl voor personen met een fysieke beperking identificeren en strategieën tot remediëring aanreiken.

Programma
Het programma behandelt belangrijke G-Sportthema’s zoals de competentieprofielen in de gezondheidszorg, classificatie, en grensoverschrijdend gedrag. Bovendien wordt ingezoomd op specifieke neuromusculoskeletale aandoeningen zoals dwarslaesie van het ruggenmerg, hersenverlamming, cerebro-vasculair accident en amputatie. Elke aandoening wordt vanuit verschillende invalshoeken besproken, met de nadruk op een actieve levensstijl.

Prijs
€95, inclusief lunch

Accreditatie voor artsen en kinesitherapeuten is aangevraagd.