Symposium 'Interprofessionele communicatie bij de re-integratie van mensen met SOLK'