Ouverture poste médecin physique

De Kliniek Sint-Jan is een privéziekenhuis met 548 bedden en is een hooggespecialiseerde en dynamische ziekenhuisentiteit. Vanuit haar humane dimensie wordt voorrang gegeven aan de relatie met de patiënt.

De Kliniek St-Jan zoekt een geneesheer-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie (m/v), minimum 0,6 VTE.Clinique privée de 548 lits, la Clinique Saint-Jean est un ensemble hospitalier hautement spécialisé et dynamique. Hôpital à dimension humaine, nous privilégions la relation au patient.

La Clinique St-Jean recherche un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation (m/f), minimum 0,6 ETP.